สถิติการลงทะเบียน
  ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
  2. โรงเรียนบ้านผาลาด
  3. โรงเรียนบ้านสถาน
  4. โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
  5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้
  6. ผู้ดูแลระบบ
  7. โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
  8. โรงเรียนบ้านแบ่ง
  9. โรงเรียนบ้านปง
  10. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมขณะนี้ 14
 • สมาชิกออนไลน์ 0
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 25
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 546
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 4376
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 14424
 • เริ่มนับ 28/8/2023
 • IP:3.235.20.185

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

รายการของคอมพิวเตอร์ แข่งวันที่ 14 ธ.ค.2566 ให้รร.นำคอมหรือโน้ตบุ๊คมาเอง

:13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::11 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

กิจกรรมการแข่งอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม1-3
อุปกรณ์ที่แต่ละทีม รร.เข้าแข่งขันต้องเตรียม ดังนี้
1.หลอดทดลอง 7 อัน
2.หลอดหยดสาร 5 อัน
3.บีกเกอร์ ขนาด 80 ml= 5 อัน
4.บีกเกอร์ ขนาด 250 ml= 1 อัน
5.ตะแกรงวางหลอดทดลอง 1 อัน
6.หลอดฉีดยา/กระบอกตวง
7.ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด

****************************

กิจกรรมการแข่งอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
อุปกรณ์ที่แต่ละทีม รร.เข้าแข่งขันต้องเตรียม ดังนี้
1.บีกเกอร์ ขนาด 250 ml = 4 อัน
2.กระบอกตวง
3.แท่งแก้วคนสาร
4.ช้อนตักสาร

 

:10 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

หัวข้อแข่งขัน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับ ป.4-6
1. ประเพณีไทย
2. ความกตัญญู
3. ก้าวทันเทคโนโลยี

ระดับ ม.1-3
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ก้าวทันเทคโนโลยี

:8 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::8 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

ให้นำ flash drive เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง 

:7 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
(เพิ่มเติม รายละเอียด)

:7 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::7 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

คลิ๊กเพื่ออ่านไฟล์แนบ

:7 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::7 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::6 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

การแข่งขัน Science Show คลิ๊ก

 

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. คลิ๊ก

:6 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

กำหนดการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)

 

:6 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด ::4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ มี.1-3 3 ชั่วโมง แข่งวันที่ 13
หัวข้อ
1.ชุดรับแขก
2.เตียงนอน
3.ตู้โชว์
2DAnimation ม.1-3 5 ชั่วโมง แข่งวันที่ 13
หัวข้อ
1.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ภัยจากโลกออนไลน์
Comic ม.1-3 3 ชั่วโมง แข่งวันที่ 13
หัวข้อ
1.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ภัยจากโลกออนไลน์
3.ประเพณีไทย
:1 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

เพิ่ม เติม
เรื่องแจ้งจากกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ทั้ง 2 ช่วงชั้น
ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาเอง
1. กระดานคำคม เบี้ย แป้นวาง
2. นาฬิกาจับเวลา

:1 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3  โดยให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมวัสดุรายละเอียดในส่วนของกรอบภาพเพิ่มเติม ดังนี้ กรอบภาพไม่เกิน 1.5” (กรอบภาพต้องอยู่นอกพื้นที่ 15”x22”)  กรอบภาพไม่มีการเตรียมการตกแต่งมาก่อนการแข่งขัน (ใช้กรอบเปล่าขนาดตามเกณฑ์ที่กำหนด)

:4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

ปฏิทินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
71 ปีการศึกษา 2566

♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  15 พฤศจิกายน 2566

♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
   และเพิ่มรูปภาพของบัตรประจำตัวนักเรียน

  20 พฤศจิกายน 2566

♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู

  4 ธันวาคม 2566

♦ คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน

  22 พฤศจิกายน 2566

♦ ประชุมกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบางปง (บ้านนาปรัง)

   24 พฤศจิกายน 2566

♦ ประชุมกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมภูนาง
     สพป.พะเยา เขต 2

  29-30 พฤศจิกายน 2566

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (2 วัน)

  13-14 ธันวาคม 2566
   (รร.ในอำเภอปง)

♦ ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  20 ธันวาคม 2566

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

  20 ธันวาคม 2566

:27 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน [เรียงจากเหรียญทอง] [เรียงจากเหรียญทองชนะเลิศ] [เรียงจากเหรียญรวมทั้งหมด]
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 36 8 3 47 อันดับที่ 1
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 31 16 7 54 อันดับที่ 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 26 4 1 31 อันดับที่ 3
4 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 20 5 1 26
5 โรงเรียนบ้านสระ 19 8 3 30
6 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 18 4 1 23
7 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 18 5 4 27
8 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 17 2 2 21
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 17 6 2 25
10 โรงเรียนบ้านจำบอน 16 6 1 23
11 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 15 6 2 23
12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 15 6 2 23
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 15 2 3 20
14 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 14 5 6 25
15 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 13 5 1 19
16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 13 1 1 15
17 โรงเรียนบ้านสถาน 12 2 0 14
18 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 12 4 2 18
19 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 10 10 4 24
20 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 10 4 4 18
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 47 36
76.60%
8
17.02%
3
6.38%
47
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 57 31
57.41%
16
29.63%
7
12.96%
54
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 33 26
83.87%
4
12.90%
1
3.23%
31
4 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 28 20
76.92%
5
19.23%
1
3.85%
26
5 โรงเรียนบ้านสระ 31 19
63.33%
8
26.67%
3
10.00%
30
6 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 23 18
78.26%
4
17.39%
1
4.35%
23
7 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 28 18
66.67%
5
18.52%
4
14.81%
27
8 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 21 17
80.95%
2
9.52%
2
9.52%
21
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 27 17
68.00%
6
24.00%
2
8.00%
25
10 โรงเรียนบ้านจำบอน 27 16
69.57%
6
26.09%
1
4.35%
23

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.32110691070557 วินาที
Power By School Master V 1.05