หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
6-0001
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 512
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
2
6-0002
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
3
6-0003
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 512
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
4
6-0004
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 514
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
5
6-0005
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 515
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
6
6-0006
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 516
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
7
6-0007
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 518
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
8
6-0008
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 518
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
9
6-0009
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ขั้น 2 ห้อง...
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
10
6-0010
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ขั้น 2 ห้อง...
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
11
6-0011
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ขั้น 2 ห้อง...
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
12
6-0012
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 518
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
13
6-0013
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 6 ใต้ถุน
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
14
6-0014
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 6 ใต้ถุน
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.
15
6-0015
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 6 ใต้ถุน
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0022180080413818 วินาที
Power By School Master V 1.05