หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
8-0001
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 08.00-10.00 น.
2
8-0002
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
3
8-0003
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
4
8-0004
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
5
8-0005
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 08.00-10.00 น.
6
8-0006
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 08.00-10.00 น.
7
8-0007
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 08.00-10.00 น.
8
8-0008
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
9
8-0009
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 10.00-12.00 น.
10
8-0010
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 10.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.001690149307251 วินาที
Power By School Master V 1.05