หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
4-0001
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
2
4-0002
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
14 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
3
4-0003
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
4
4-0004
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
5
4-0005
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
14 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
6
4-0006
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
7
4-0007
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
8
4-0008
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม] ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควรดง
-
9
4-0009
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
14 ธ.ค 2566 08.00 - 10.00 น.
10
4-0010
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม] ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควรดง
-
11
4-0011
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
12
4-0012
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านควรดง
14 ธ.ค 2566 09.00 - 16.00 น.
13
4-0013
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
14
4-0014
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
วัดควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 16.00 น.
15
4-0015
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
วัดควรดง
14 ธ.ค 2566 09.00 - 16.00 น.
16
4-0016
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
วัดควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
17
4-0017
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
วัดควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 16.00 น.
18
4-0018
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
วัดควรดง
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.002302885055542 วินาที
Power By School Master V 1.05