หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
13-0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โดม
13 ธ.ค 2566 09.00-13.00
2
13-0002
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โดม
13 ธ.ค 2566 09.00-13.00
3
13-0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โดม
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
4
13-0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โดม
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
5
13-0005
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารอนุบาล
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
6
13-0006
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารอนุบาล
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
7
13-0007
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารเอนกประสงค์
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
8
13-0008
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารเอนกประสงค์
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
9
13-0009
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารบวร
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
10
13-0010
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารบวร
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
11
13-0011
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
12
13-0012
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม] ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
13
13-0013
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
14
13-0014
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
15
13-0015
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
16
13-0016
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
17
13-0017
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารอนุบาล
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
18
13-0018
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน อาคารอนุบาล
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0024149417877197 วินาที
Power By School Master V 1.05