#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
20 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
23 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
25 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
27 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.13
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
40 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
43 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
47 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
84.45
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.75
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจุน
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
57 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
58 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
60 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
63 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
69 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
70 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจุน
71 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
74 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจุน
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจุน
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
81 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
82 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
83 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
85 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนมูล
87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
89 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
93 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
94 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจุน
95 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
97 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
99 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
101 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจุน
104 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจุน
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
107 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
108 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
110 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
111 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
112 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
114 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
115 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
117 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจุน
121 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
122 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
123 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
124 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
126 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านยางขาม
127 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
128 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
129 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
130 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
133 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
134 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
135 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
136 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
137 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
138 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
139 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
141 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
142 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
143 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
144 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
145 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
146 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านยางขาม
147 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านยางขาม
148 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
149 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางขาม
150 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
151 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
152 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
154 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจุน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.33388209342957 วินาที
Power By School Master V 1.05