หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
9-0001
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร ดอนแก้ว 2480 ห้อง 1
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
2
9-0002
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร ดอนแก้ว 2480 ห้อง 2
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
3
9-0003
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร ดอนแก้ว 2480 ห้อง 3
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
4
9-0005
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร อนุบาลเด็กดีห้อง 1
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
5
9-0006
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร อนุบาลเด็กดีห้อง 1
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
6
9-0011
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
7
9-0009
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
8
9-0010
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงอาหาร
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
9
9-0012
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ห้องสมุด
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
10
9-0013
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ห้องสมุด
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
11
9-0017
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
12
9-0004
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร อนุบาลเด็กดีห้อง 1
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
13
9-0007
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร อำนวยการ 2 ชั้น ห้อง 1
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
14
9-0008
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคาร อำนวยการ 2 ชั้น ห้อง 2
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
15
9-0014
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
16
9-0015
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคารอำนวยการ 2 ชั้น ห้อง 3
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00
17
9-0016
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อาคารอำนวยการ 2 ชั้น ห้อง 3
13 ธ.ค 2566 09:00-12:00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.002263069152832 วินาที
Power By School Master V 1.05