หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
19-0001
การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
-
2
19-0002
การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
-
3
19-0003
การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
-
4
19-0004
การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0011410713195801 วินาที
Power By School Master V 1.05