#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
4-0001 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 13 คน / ครู 13 คน 13
4-0002 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 13 คน / ครู 13 คน 13
4-0003 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 3
4-0004 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
4-0005 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 5 คน 5
4-0006 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
4-0007 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 5 คน 5
4-0008 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
4-0009 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
4-0010 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ทีม 20 คน / ครู 5 คน 0
4-0011 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 8 คน / ครู 8 คน 8
4-0012 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 12 คน / ครู 12 คน 12
4-0013 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
4-0014 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
4-0015 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
4-0016 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 7 คน / ครู 7 คน 7
4-0017 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ทีม 8 คน / ครู 8 คน 8
4-0018 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0044260025024414 วินาที
Power By School Master V 1.05