หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
14-0001
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารเรียนปฐมวัย (ชั้น 1)
13 ธ.ค 2566 09.00 -12.00 น.
2
14-0002
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารเรียนปฐมวัย (ชั้น 2)
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.00097298622131348 วินาที
Power By School Master V 1.05