#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
13 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
93.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
17 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
25 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบบง
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
31 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
33 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
89.40
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
42 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.25
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.13
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
50 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสา
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
53 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
54 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
55 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
57 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
58 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
86.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
86.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
61 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
63 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
71 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
75 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
83.65
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
79 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสา
82 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
82.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
86 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
92 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
93 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
94 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
95 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
97 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
98 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
100 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบบง
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
104 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
107 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
108 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
115 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
117 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
118 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปง
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
120 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านฮวก
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
123 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสถาน
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านฮวก
125 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
126 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
76.90
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
128 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
129 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
130 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
131 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
132 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
133 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
135 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแก
136 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
137 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
138 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปง
139 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
140 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปง
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
142 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
71.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
143 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
145 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
70.20
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
146 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
147 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสถาน
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านฮวก
149 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
150 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
152 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
153 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
68.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
155 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
156 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
157 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
158 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
160 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสา
161 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฮวก
162 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
62.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฮวก
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแก
164 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
165 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
58.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
167 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮวก
170 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสถาน
171 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสถาน
172 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
173 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.37629890441895 วินาที
Power By School Master V 1.05