หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 47 36
76.60%
8
17.02%
3
6.38%
47
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 57 31
57.41%
16
29.63%
7
12.96%
54
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 33 26
83.87%
4
12.90%
1
3.23%
31
4 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 28 20
76.92%
5
19.23%
1
3.85%
26
5 โรงเรียนบ้านสระ 31 19
63.33%
8
26.67%
3
10.00%
30
6 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 28 18
66.67%
5
18.52%
4
14.81%
27
7 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 23 18
78.26%
4
17.39%
1
4.35%
23
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 27 17
68.00%
6
24.00%
2
8.00%
25
9 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 21 17
80.95%
2
9.52%
2
9.52%
21
10 โรงเรียนบ้านจำบอน 27 16
69.57%
6
26.09%
1
4.35%
23
11 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 24 15
65.22%
6
26.09%
2
8.70%
23
12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 24 15
65.22%
6
26.09%
2
8.70%
23
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 22 15
75.00%
2
10.00%
3
15.00%
20
14 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 28 14
56.00%
5
20.00%
6
24.00%
25
15 โรงเรียนบ้านสันติสุข 16 13
86.67%
1
6.67%
1
6.67%
15
16 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 20 13
68.42%
5
26.32%
1
5.26%
19
17 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 18 12
66.67%
4
22.22%
2
11.11%
18
18 โรงเรียนบ้านสถาน 16 12
85.71%
2
14.29%
0
0.00%
14
19 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 18 10
55.56%
4
22.22%
4
22.22%
18
20 โรงเรียนบ้านปง 13 10
76.92%
3
23.08%
0
0.00%
13
21 โรงเรียนบ้านยางขาม 19 10
55.56%
6
33.33%
2
11.11%
18
22 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 14 10
71.43%
4
28.57%
0
0.00%
14
23 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 24 10
41.67%
10
41.67%
4
16.67%
24
24 โรงเรียนบ้านผาลาด 12 10
83.33%
1
8.33%
1
8.33%
12
25 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 13 9
69.23%
1
7.69%
3
23.08%
13
26 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 16 9
56.25%
5
31.25%
2
12.50%
16
27 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 12 9
75.00%
0
0.00%
3
25.00%
12
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 13 9
69.23%
3
23.08%
1
7.69%
13
29 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
30 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 20 8
42.11%
10
52.63%
1
5.26%
19
31 โรงเรียนบ้านฮวก 14 8
61.54%
3
23.08%
2
15.38%
13
32 โรงเรียนบ้านดู่ 11 8
72.73%
2
18.18%
1
9.09%
11
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 16 8
53.33%
4
26.67%
3
20.00%
15
34 โรงเรียนบ้านร่องแมด 12 8
66.67%
3
25.00%
1
8.33%
12
35 โรงเรียนบ้านสบขาม 18 8
44.44%
5
27.78%
5
27.78%
18
36 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
37 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" 10 8
88.89%
0
0.00%
1
11.11%
9
38 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 16 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
39 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 11 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
40 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 12 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 15 7
46.67%
5
33.33%
3
20.00%
15
42 โรงเรียนบ้านแบ่ง 9 7
77.78%
0
0.00%
2
22.22%
9
43 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 10 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
44 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 12 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
45 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 11 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 22 7
31.82%
9
40.91%
6
27.27%
22
47 โรงเรียนบ้านป่าสัก 10 6
60.00%
4
40.00%
0
0.00%
10
48 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 9 6
66.67%
1
11.11%
2
22.22%
9
49 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 15 6
50.00%
4
33.33%
2
16.67%
12
50 โรงเรียนบ้านปางผักหม 9 6
75.00%
1
12.50%
1
12.50%
8
51 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
52 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 14 6
42.86%
6
42.86%
2
14.29%
14
53 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 10 6
60.00%
2
20.00%
2
20.00%
10
54 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 13 6
54.55%
3
27.27%
2
18.18%
11
55 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 9 5
55.56%
4
44.44%
0
0.00%
9
56 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 10 5
50.00%
5
50.00%
0
0.00%
10
57 โรงเรียนบ้านแก 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
58 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 9 5
55.56%
1
11.11%
3
33.33%
9
59 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) 8 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
60 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 15 5
38.46%
4
30.77%
4
30.77%
13
61 โรงเรียนบ้านสักลอ 15 5
38.46%
7
53.85%
1
7.69%
13
62 โรงเรียนบ้านปัว 7 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
63 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 9 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
64 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 5
38.46%
5
38.46%
3
23.08%
13
65 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 9 5
55.56%
4
44.44%
0
0.00%
9
66 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 13 5
38.46%
4
30.77%
4
30.77%
13
67 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 12 5
41.67%
5
41.67%
2
16.67%
12
68 โรงเรียนชัยชุมภู 8 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
69 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
70 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 10 5
55.56%
4
44.44%
0
0.00%
9
71 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 8 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
72 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 9 4
44.44%
5
55.56%
0
0.00%
9
73 โรงเรียนบ้านจุน 9 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
74 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
75 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
76 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
77 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 7 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
78 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 4
44.44%
3
33.33%
2
22.22%
9
79 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 10 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
80 โรงเรียนบ้านนาบัว 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
81 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 8 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
82 โรงเรียนบ้านแวน 6 4
66.67%
0
0.00%
2
33.33%
6
83 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
84 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
85 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน 10 3
42.86%
2
28.57%
2
28.57%
7
86 โรงเรียนบ้านสา 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
87 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
88 โรงเรียนปาณัทคุณา 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
89 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) 9 3
33.33%
4
44.44%
2
22.22%
9
90 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 10 3
30.00%
5
50.00%
2
20.00%
10
91 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 7 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
92 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
93 โรงเรียนบ้านดอนมูล 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
94 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
95 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
96 โรงเรียนบ้านสันหลวง 5 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
97 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
98 โรงเรียนปัวพิทยา 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
99 โรงเรียนบ้านผาฮาว 5 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
100 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 4 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
101 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
102 โรงเรียนบ้านปี้ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
103 โรงเรียนบ้านสบบง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
104 โรงเรียนบ้านม่วง 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
105 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
106 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
107 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
108 โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
109 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 7 1
14.29%
3
42.86%
3
42.86%
7
110 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 16 1
6.67%
10
66.67%
4
26.67%
15
111 โรงเรียนบ้านสีพรม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
112 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
113 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 4 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
114 โรงเรียนบ้านควรดง 7 1
16.67%
2
33.33%
3
50.00%
6
115 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
116 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
117 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 5 1
20.00%
4
80.00%
0
0.00%
5
118 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
119 โรงเรียนบ้านวังบง 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
120 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
121 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
122 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาห้วยกอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
123 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
124 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
125 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
126 สพป.พะเยา เขต 2 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
127 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
128 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
129 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 5 0
0.00%
1
20.00%
4
80.00%
5
130 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
131 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
132 โรงเรียนบ้านหลวง 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
133 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
134 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
135 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0206139087677 วินาที
Power By School Master V 1.05