#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาฮาว
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
97.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
90.16
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
31 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
33 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
37 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวน
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
41 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
42 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
43 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
44 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวน
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวน
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
50 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
56 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาฮาว
59 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.63
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
61 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
62 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
67 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
68 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
70 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
73 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
74 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวน
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
77 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
83.40
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
79 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
82 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
86 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
87 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
89 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
92 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
93 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
95 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
104 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์"
105 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
107 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
110 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
111 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
113 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
114 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผาลาด
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
117 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
119 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
120 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
121 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
124 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
126 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
128 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
76.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
130 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชัยชุมภู
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
133 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
135 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
136 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
138 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำบอน
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
140 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
142 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชัยชุมภู
144 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
145 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผาฮาว
146 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
148 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
149 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
151 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
71.10
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
152 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
153 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
154 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
156 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
157 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
69.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
159 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
68.80
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
161 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
68.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผาฮาว
164 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแวน
169 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
170 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแวน
171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
172 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
173 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำบอน
174 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
175 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผาลาด
176 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
177 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
60.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
178 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
179 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
57.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำบอน
180 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชัยชุมภู
181 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3
50.00
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำบอน
182 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
50.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
183 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
17.00
-
-
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
184 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำบอน
185 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำบอน
186 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านผาฮาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.34154605865479 วินาที
Power By School Master V 1.05