#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาบัว
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
28 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
30 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาบัว
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
36 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
39 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
41 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาบัว
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
43 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาบัว
44 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
84.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
47 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
48 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
49 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
50 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
53 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
54 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
55 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
56 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
57 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
58 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
81.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
60 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
61 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
62 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
63 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
64 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
65 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
67 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
69 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
71 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
74 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
75 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
76 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
77 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
78 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
80 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
81 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
82 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
83 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
84 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
86 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
87 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
89 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
90 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
91 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
92 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
93 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
96 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
97 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
98 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.50
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
100 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
101 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.60
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
106 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาบัว
107 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
108 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสระ
110 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
71.25
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
112 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
113 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาบัว
115 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
116 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
118 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสระ
119 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
120 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
121 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
122 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
126 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
127 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
128 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
129 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาบัว
131 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
132 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสระ
133 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.20
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสระ
134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
135 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
136 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระ
137 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
138 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
47.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
139 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
140 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
141 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
142 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.30238890647888 วินาที
Power By School Master V 1.05