หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
11-0001
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 ธ.ค 2566 9.00-11.00
2
11-0012
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
3
11-0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
4
11-0003
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
5
11-0004
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 ธ.ค 2566 09.00-15.00
6
11-0005
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
7
11-0006
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-15.00
8
11-0007
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-15.00
9
11-0008
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00
10
11-0009
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
11
11-0010
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00
12
11-0011
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0020020008087158 วินาที
Power By School Master V 1.05