#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
2-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
2-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 17 คน / ครู 17 คน 17
2-0003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 4 คน / ครู 4 คน 4
2-0004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 5 คน 5
2-0005 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
2-0006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ทีม 6 คน / ครู 6 คน 6
2-0007 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
2-0008 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
2-0009 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
2-0010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 18
2-0011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 18
2-0012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
2-0018 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 17
2-0019 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
2-0013 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 17
2-0014 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
2-0015 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0016 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 16
2-0017 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0016231536865234 วินาที
Power By School Master V 1.05