#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ทินกร ดุลดิถี
1.นาง คนึงนิจ รวมสุข
2 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.นางสาว เพ็ญพิชชา พรมคำบุตร
1.นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ
3 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย กิตตินันท์ เมธีวิริยานันท์
1.นางสาว จีรพร สนิท
4 โรงเรียนบ้านสถาน กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย คาวี คาวีวงศ์
1.นาง มาลี ประเสริฐเมธ
5 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย สิทธา มณีสว่าง
1.นาย วิเชียร วันควร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.002065896987915 วินาที
Power By School Master V 1.05