#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
6-0001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 10
6-0002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 12
6-0003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
6-0004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 18
6-0005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 18
6-0006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
6-0007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
6-0008 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
6-0009 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
6-0010 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 12
6-0011 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
6-0012 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
6-0013 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 9
6-0014 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 7
6-0015 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0044848918914795 วินาที
Power By School Master V 1.05