#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง พรหมพร สีสัน
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญธรรม
1.นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.นางสาว ภัทรนันท์ ใจปิง
1.นาย ชาญณรงค์ สุภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0082910060882568 วินาที
Power By School Master V 1.05