#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ยุทธนากรณ์ นากามุระ
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณฐกร บุญใหญ่
1.นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร
3 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ปฐมพร หาญอลงกรณ์
1.นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0075771808624268 วินาที
Power By School Master V 1.05