#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย นันทพงศ์ อยู่เป็นสุข
2.เด็กชาย จักรพรรดิ์ สมบุญจันทร์
3.เด็กชาย กสิทธ์ธาดา ชาญประเสริฐ
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2.นาง กัลยา ใจแสวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0037548542022705 วินาที
Power By School Master V 1.05