หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
12-0001
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
2
12-0002
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
3
12-0003
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
4
12-0004
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
5
12-0005
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
6
12-0006
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
7
12-0007
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
8
12-0008
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 2 ห้องสะเต็ม
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0017309188842773 วินาที
Power By School Master V 1.05