หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
3-0001
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
2
3-0002
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
3
3-0003
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
หอประชุมเทศบาลตำบลปง
13 ธ.ค 2566 08.30-16.30
4
3-0004
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 [ทีม]
หอประชุมเทศบาลตำบลปง
13 ธ.ค 2566 08.30-16.30
5
3-0005
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 [ทีม]
หอประชุมเทศบาลตำบลปง
13 ธ.ค 2566 08.30-16.30
6
3-0006
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
หอประชุมเทศบาลตำบลปง
13 ธ.ค 2566 08.30-16.30
7
3-0007
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 [ทีม]
หอประชุมเทศบาลตำบลปง
13 ธ.ค 2566 08.30 -16.30
8
3-0008
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.1/1 และ ป.1/2 อาคาร 2 ชั้น 1
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
9
3-0009
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.2/2 อาคาร 2 ชั้น 1
14 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
10
3-0010
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.2/1 อาคาร 2 ชั้น 1
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
11
3-0011
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.2/2 อาคาร 2 ชั้น 1
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
12
3-0012
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
14 ธ.ค 2566 13.00 เป็นต้นไป
13
3-0013
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
14 ธ.ค 2566 13.00 เป็นต้นไป
14
3-0014
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.4/1 อาคาร 2 ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป
15
3-0015
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ชั้น ป.3/1 อาคาร 2 ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0021460056304932 วินาที
Power By School Master V 1.05