หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
5-0001
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุญเรือง
13 ธ.ค 2566 09.00 น. เป็นต้นไป
2
5-0002
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุญเรือง
13 ธ.ค 2566 09.00 น. เป็นต้นไป
3
5-0003
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุญเรือง
13 ธ.ค 2566 10.00 น. เป็นต้นไป
4
5-0004
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
-
5
5-0005
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุญเรือง
13 ธ.ค 2566 10.00 น. เป็นต้นไป
6
5-0006
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
-
7
5-0007
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง ห้อง ป.5
13 ธ.ค 2566 09.00 น. เป็นต้นไป
8
5-0008
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบุญเรือง ห้อง ป.6
13 ธ.ค 2566 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0015368461608887 วินาที
Power By School Master V 1.05