#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
3-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 18
3-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 7
3-0003 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 16
3-0004 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 18
3-0005 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 18
3-0006 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
3-0007 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
3-0008 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 10
3-0009 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 3
3-0010 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 4
3-0011 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
3-0012 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 8
3-0013 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
3-0014 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 5
3-0015 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0044219493865967 วินาที
Power By School Master V 1.05