#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
2 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
4 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
94.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสักลอ
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
11 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันหลวง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.20
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
87.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันหลวง
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสักลอ
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสักลอ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
29 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
32 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสักลอ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสักลอ
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
38 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
39 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
40 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
44 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
47 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
50 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
51 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
52 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
53 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
54 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
57 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
60 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.67
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
61 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
64 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
65 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องแมด
66 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
67 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
68 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องแมด
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
71 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
72 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
71.75
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
74 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.60
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันหลวง
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องแมด
76 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสักลอ
77 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
78 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
81 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสักลอ
82 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
84 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
85 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
87 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
89 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
92 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
93 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
94 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
61.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
95 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.45
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
97 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
98 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
99 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
100 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันหลวง
104 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันหลวง
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
50.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
107 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสักลอ
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสักลอ
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.23812699317932 วินาที
Power By School Master V 1.05