#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
13-0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 7
13-0002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 4
13-0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 3
13-0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
13-0005 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 1
13-0006 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 1
13-0007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 8
13-0008 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 3
13-0009 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 13
13-0010 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
13-0011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
13-0012 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
13-0013 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 10
13-0014 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
13-0015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
13-0016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
13-0017 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
13-0018 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.004310131072998 วินาที
Power By School Master V 1.05