#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ณิชาภัทร ปินตา
2.เด็กหญิง เขมิกา ปันต๊ะ
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ ไชยลังกา
1.นาย ชาญณรงค์ สุภา
2.นาง ศิริรัตน์ ฟองคำ
2 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย รอยฮาน ใจเที่ยง
2.เด็กหญิง รุ้งสุดา มณีชัย
3.เด็กหญิง รัฏวิน นาคมณี
1.นาย ประทีป ทิสา
2.นาย พงษ์สินษ์ มั่งมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.001068115234375 วินาที
Power By School Master V 1.05