หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
16-0001
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ห้องประชุม ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 น.
2
16-0002
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ห้องประชุม ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 น.
3
16-0003
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ห้องประชุม ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 09.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0012180805206299 วินาที
Power By School Master V 1.05