#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
11-0001 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 17
11-0012 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
11-0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
11-0003 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
11-0004 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
11-0005 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
11-0006 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
11-0007 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
11-0008 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 16
11-0009 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
11-0010 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
11-0011 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.003882884979248 วินาที
Power By School Master V 1.05