หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
2-0001
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 1 ชั้น ห้อง ป.2
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
2
2-0002
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 1 ชั้น ห้อง ป.2
14 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
3
2-0003
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 1 ชั้น ห้อง ป.3
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
4
2-0004
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ หอประชุม
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
5
2-0005
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ หอประชุม
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
6
2-0006
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ หอประชุม
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
7
2-0007
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ หอประชุม
13 ธ.ค 2566 09.00 - 12.00 น.
8
2-0008
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ ห้องคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
9
2-0009
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ ห้องคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
10
2-0010
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.6/1
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
11
2-0011
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.6/1
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
12
2-0012
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
13
2-0018
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ หอประชุม
14 ธ.ค 2566 09.00-16.00 น.
14
2-0019
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.6/2
13 ธ.ค 2566 09.00-16.00 น.
15
2-0013
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 1 ชั้น ห้อง ป.1
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
16
2-0014
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 1 ชั้น ห้อง ป.1
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
17
2-0015
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
18
2-0016
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
19
2-0017
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดู่ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้องประชุมสภา
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0023319721221924 วินาที
Power By School Master V 1.05