หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
1-0001
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.1
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
2
1-0002
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.3
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
3
1-0003
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.3
14 ธ.ค 2566 09.00 น.-1030 น.
4
1-0004
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.1
14 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
5
1-0005
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.2
14 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30
6
1-0006
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.2
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
7
1-0007
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.4
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
8
1-0008
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 1 ห้อง ป.4
14 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 น.
9
1-0012
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.5
13 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป
10
1-0013
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.5
13 ธ.ค 2566 13.00 น.เป็นต้นไป
11
1-0014
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.5
14 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป
12
1-0015
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ห้องสมุด
13 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30
13
1-0016
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ห้องสมุด
14 ธ.ค 2566 09.00 น.-10.30 บ.
14
1-0017
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 3 ห้องอนุบาล 2
13 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป
15
1-0018
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 3 ห้องอนุบาล 3
13 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป.
16
1-0009
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.6
13 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป
17
1-0010
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.6
13 ธ.ค 2566 13.00 น.เป็นต้นไป
18
1-0011
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อาคาร 2 ห้อง ป.6
14 ธ.ค 2566 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0025639533996582 วินาที
Power By School Master V 1.05