#
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนในกลุ่ม
ตรวจสอบโควต้าการลงทะเบียน
1 กลุ่มโรงเรียนจุน 1
12
ตรวจสอบ
2 กลุ่มโรงเรียนจุน 2
10
ตรวจสอบ
3 กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
15
ตรวจสอบ
4 กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
18
ตรวจสอบ
5 กลุ่มโรงเรียนปง 1
17
ตรวจสอบ
6 กลุ่มโรงเรียนปง 2
18
ตรวจสอบ
7 กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
12
ตรวจสอบ
8 กลุ่มโรงเรียนภูซาง
16
ตรวจสอบ
9 กลุ่มไตรศึกษา
12
ตรวจสอบ
10 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
1
ตรวจสอบ
11 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
1
ตรวจสอบ
12 สพป.พะเยา เขต 2
1
ตรวจสอบ
13 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
1
ตรวจสอบ
14 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
1
ตรวจสอบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0047359466552734 วินาที
Power By School Master V 1.05