#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
12-0001 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 4
12-0002 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
12-0003 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 2
12-0004 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
12-0005 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
12-0006 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
12-0007 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0
12-0008 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ทีม 4 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0026171207427979 วินาที
Power By School Master V 1.05