#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย กรวิชญ์ วงค์บุญมา
2.เด็กหญิง ศิราณี สักลอ
3.เด็กชาย สหรัฐ บัวจัตุรัส
1.นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด
2.นางสาว จุฑามาศ สิงห์การ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0035130977630615 วินาที
Power By School Master V 1.05