#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ธิตินันท์ อัศวทองคำ
1.นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0033519268035889 วินาที
Power By School Master V 1.05