#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ณัฏฐนรี วิศิษฏอนุพงษ์
1.นาง อรวิภา ใสคำฟู
2 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ชานนท์ ทองวงศ์
1.นาง สุภชา ชาวน่าน
3 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ไชยยา
1.นางสาว จตุพร ขัดมัน
4 โรงเรียนบ้านควรดง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย วรัญชัย ปันต๊ะ
1.นาง รุ่งนภา อภิวงค์
5 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง กวินธิดา บ้านสระ
1.นางสาว ธัญญกาญจน์ จันแดง
6 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ณัฐฐา พันธ์โนช
1.นางสาว ธัญลักษณ์ เครือน้อย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.014486074447632 วินาที
Power By School Master V 1.05