#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ไตรรัตน์ บัวอิ่น
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ถิ่นศรีธิ
3.เด็กชาย พิสิษฐ์ คงสถาน
4.เด็กชาย ยศกร ชายวิชัย
5.เด็กชาย หฤทชนันท์ บุญเติม
6.เด็กหญิง กัญญาณี สุวรรณ
7.เด็กชาย จารุกร บุญอุ่น
8.เด็กหญิง ลภัสรดา บุญมา
9.เด็กหญิง ธัญสินี กันทะวงค์
10.เด็กชาย ธนันตชัย วัฒนานิมิต
1.นาย พัฒนานนท์ คชลัย
2.นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์
3.นางสาว รสสุคนธ์ อินตะแสน
2 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ญาณิศา นำทาน
2.เด็กหญิง สิริมนต์ ปันถา
3.เด็กชาย นพกฤษฎิ์ วุฒิพรเสถียรกุล
4.เด็กหญิง อนันตญา ใสสิน
5.เด็กหญิง ดาวิกา ศรีโสด
6.เด็กหญิง พิมพ์วิภาภัทร ตาคำ
7.เด็กหญิง จิรภิญญา พรมชัย
8.เด็กหญิง ษมาวรรณ ใจดี
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ สระสวย
10.เด็กชาย ปวริศ สีสัน
1.นาย สุพจน์ บุญนำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0061271190643311 วินาที
Power By School Master V 1.05