#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ญาณภัทร ภาชนะ
2.เด็กหญิง ปีใหม่ อดทน
3.เด็กหญิง จิตสุภา วิริยะส่องแสง
1.นาย กฤษนุ ก้อสละ
2.นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ปรีชา แซ่วื้อ
2.เด็กชาย อดิศร แซ่ย่าง
3.เด็กชาย กรวิก แซ่กือ
1.นาย ธีรยุทธ ยาน๊ะ
2.นาง ลภัสลดา อินทะรังษี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0058259963989258 วินาที
Power By School Master V 1.05