#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย อชิระ เผ่าเพ็ง
1.นางสาว ทิพย์สุดา การะเกตุ
2 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปวีณา สุขสำราญ
1.นาง มุกดา โสภาเคน
3 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ภทรเดช บ้านสระ
1.นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.001129150390625 วินาที
Power By School Master V 1.05