#
กิจกรรม
ทีม
9-0001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 13
9-0002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 17
9-0003 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 5
9-0005 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 18
9-0006 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
9-0011 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 0
9-0009 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 18
9-0010 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 7
9-0012 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 6
9-0013 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 3
9-0017 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
9-0014 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 0
9-0004 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
9-0007 การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 12
9-0008 การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 4
9-0015 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
9-0016 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0039088726043701 วินาที
Power By School Master V 1.05