#
กิจกรรม
ทีม
8-0001 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 1
8-0002 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 0
8-0003 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 0
8-0004 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 0
8-0005 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 2
8-0006 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 1
8-0007 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม] 16 คน/ 5 คน 2
8-0008 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม] 16 คน/ 5 คน 0
8-0009 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 1
8-0010 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0026340484619141 วินาที
Power By School Master V 1.05