#
กิจกรรม
ทีม
10-0001 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 18
10-0002 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 7
10-0003 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม] 8 คน/ 3 คน 0
10-0009 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 1
10-0010 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 1
10-0011 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 0
10-0006 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 1
10-0005 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 10
10-0004 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 8
10-0007 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
10-0008 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 1
10-0012 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 11
10-0013 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 4
10-0014 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 4
10-0015 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0036921501159668 วินาที
Power By School Master V 1.05