คำแนะนำ!
หากทำการปริ้นเกียรติบัตร แล้วขึ้นหน้าเปล่า หรือ ข้อมูลไม่อัพเดท
1.แอดมินยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อกำหนดหมายเลขเกียรติบัตร
2.แอดมินยังไม่ได้ใส่พื้นหลังเกียรติบัตร
3.ให้กด ctrl+F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้หน้าเว็บได้รับการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง.

#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
6-0001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
6-0002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
6-0003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6-0004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
6-0005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
6-0006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6-0007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6-0008 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6-0009 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
6-0010 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
6-0011 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
6-0012 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6-0013 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
6-0014 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
6-0015 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.007512092590332 วินาที
Power By School Master V 1.05