คำแนะนำ!
หากทำการปริ้นเกียรติบัตร แล้วขึ้นหน้าเปล่า หรือ ข้อมูลไม่อัพเดท
1.แอดมินยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อกำหนดหมายเลขเกียรติบัตร
2.แอดมินยังไม่ได้ใส่พื้นหลังเกียรติบัตร
3.ให้กด ctrl+F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้หน้าเว็บได้รับการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง.

#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
3-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0003 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
3-0004 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0005 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0006 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0007 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0008 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0009 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0010 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0011 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0012 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
3-0013 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
3-0014 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
3-0015 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0073058605194092 วินาที
Power By School Master V 1.05